Bioprotect - Agricultură eficientă

Măr

Sectorul de producere a fructelor este unul de perspectivă pentru Moldova.

La nivel Mondial, Republica Moldova se numără  printre primele zece țări exportatoare de mere și prune și este în top 20 de țări exportatoare de struguri de masă, caise, cireșe și vișine.

În ultimii ani, sectorul a înregistrat performanțe importante prin extinderea suprafețțlor de  livezi super-intensive, dotate cu cele mai moderne echipamente.

Republica Moldova după media pe ultimii 3 ani(2017-2019) produce fructe sămânțoase pe o suprafață de 61 mii hectare și fructe sâmburoase pe o suprafață de 43 mii hectare. Se menționează faptul că doar 63% din suprafeţele cultivate cu fructe sunt gestionate de gospodării agricole, restul 37% fiind prelucrate de către gospodării ţărăneşti.

Datele arată că recolta medie obținută în perioada specificată a fost de: 149 chintale/ha la meri; 21 chintale/ha la peri; 19 chintale/ha la vișine; 46 chintale/ha la cireși; 70 chintale/ha la prune.

Respectând tehnologia recomandată de către Bioprotect fermierii (clienții companiei) au opținut recolte mai mari decât media pe țară, iar unii din fermieri au obținut recolte de performanță, precum:

450-500 chintale/ha la meri; 300-350 chintale/ha la peri; 80-100 chintale/ha la vișine; 150-180 chintale/ha la cireși; 250-300 chintale/ha la prune.

Protecția și fertilizarea pomilor fructiferi este esențială pentru sănătatea pomilor din plantații, livezi și grădini. În pofida faptului că în ultimii 3 ani circa  2/3 din substanțele active importante pentru protecția pomilor fructiferi,  au fost radiate ca urmare a restricțiilor UE, dar și rigoriilor privind rezidurile în fructe, compania Bioprotect este permanent în căutarea noilor soluții de protecție, iar împreună cu partenerii de la Syngenta, FMC, Corteva, Basf, identificăm și omologăm noi substanțe active pentru a pune la dispoziția fermierilor cele mai bune practici și produse .

În acest context pentru a avea o protecție eficientă compania ,,Bioprotect” vine cu soluții tehnologice și propune o gamă variată de produse:

Îngrășăminte de bază ; Fetilizanți foliari; Produse de uz fitosanitar;

Tehnologia de protecție pentru culturi pomicole