Bioprotect - Agricultură eficientă

RSC

Ca semnatar al Pactului Global ne-am luat angajamentul să implementăm cele zece principii de dezvoltare durabilă în domeniul drepturilor omului, standardelor muncii, mediului înconjurător și combaterii corupției prin inițiativele noastre de Responsabilitate Socială Corporativă.

Pentru Bioprotect, responsabilitatea socială corporativă este o componentă intrinsecă în tot ceea ce facem și indiferent de contextul economic rămînem în continuare un susținător activ al politicilor de responsabilitate.

Angajamentul Companiei este de a avea o atitudine responsabilă, atât faţă de angajaţi, cât şi faţă de întreaga societate, respectând angajamentele de natură financiară, socială şi de protecţie a mediului.

Bioprotect prin tot ceea ce realizează în scop social, se angajează în mod etic și contribuie prin practica afacerilor transparente și responsabile la dezvoltarea sustenabilă, la coeziunea socială, îmbunătățind în același timp atât calitatea vieții angajaților cât și pe cea a comunității în care își desfășoară activitatea, demonstrând astfel că este „o companie responsabilă”.

Doar în asemenea manieră putem să participăm la crearea unei lumi mai frumoase şi mai bune pentru generaţiile prezente şi cele următoare.