Bioprotect - Agricultură eficientă

Porumb

În agricultura Republicii Moldova, porumbul ocupă poziția principală în structura culturilor cerealiere și a celor furajere. Clima și solul țării noastre sunt prielnice pentru cultivarea porumbului, această plantă având o eficiență economică ridicată.

Porumbul este o cultură superioară folosită în calitate de cultură premergătoare pentru majoritatea culturilor de câmp cultivate în Moldova. Această poziție se referă pentru toate produsele obținute de la plantarea porumbului.

Importantă economică a porumbului este prezentată de marele său potențial productiv, diversitatea excepțională pentru toate produsele ce se pot obține de la cultivarea acestei culturi. După mărimea suprafețelor însămânțate și volumul producției totale porumbul ocupă primul loc între culturile cerealiere. În structura suprafețelor însămânțate de cereale și leguminoase-boabe conform datelor statistice în 2023 porumbul constituia  488,2 mii ha.

Compania Bioprotect propune o gamă variată de hibrizi de porumb atât de la producători mondiali renumiți cât și de selecție autohtonă: 

De asemenea, specialiștii Bioprotect recomandă respectarea asolamentului, unde o specie de plantă trebuie să revină pe aceeași suprafață de teren după 3-4 ani, în caz contrar fermierii riscă ca în terenurile cultivate să fie reduse substanțele nutritive din sol, să fie majorat gradul de îmbolnăvire cu boli și să fie atacat de dăunători. Totodată, cultivând anual aceeași cultură fermierii riscă ca terenurile să fie invadate de buruieni.

După alegerea hibridului corespunzător condițiilor de cultivare pentru obținerea unui randament ridicat este nevoie de un aport corespunzător de macro și microelemente.

Programele de fertilizare oferite de către Bioprotect atât pe îngrășăminte de bază cât și cele foliare  ajută la  obținerea performanțelor.

Protecția integrată ca parte esențială în tehnologia de producere este asigurată de o gamă variată de produse de uz fitosanitar.

Tehnologia de protecție pentru cultura de Porumb