Bioprotect - Agricultură eficientă

Soia

Dintre plantele de cultură soia se deosebește printr-o reușită îmbinare de substanțe chimice prețioase, care prezintă o mare valoare pentru economia Moldovei, aceasta determinând utilizarea ei în alimentația umanã, la furajarea animalelor, precum și în diferite scopuri industriale. În ceia ce privește conținutul de substanțe proteice, soia ocupă primul loc printre leguminoasele pentru boabe, care se cultivă în Republica Moldova, iar în privința grăsimilor, doar floarea-soarelui și rapiță au un nivel mai ridicat.

Condițiile pedoclimatice ale Moldovei sunt favorabile pentru cultivarea acestei plante prețioase. Respectarea cerințelor biologice prin utilizarea tehnologiilor corespunzătoare garantează obținerea unor recolte înalte de soia. Factorul principal care poate reduce productivitatea soiei în Moldova, îndeosebi în zona centrală și de sud, este lipsa precipitațiilor, în special în fazele de înflorire și umplerea boabelor. Irigarea terenurilor în aceste zone poate spori recolta de soia.

Conform datelor statistice în perioada 2017-2019 suprafaţa medie însămânțată de soia a constituit 33 mii hectare. Roada medie obţinută în perioada menționată a constituit 17 chintale la hectar.

Clienții companiei sub recomandările specialiștilor Bioprotect au obținut recolte mai mari decât media pe piață, dar și performațe ce depășesc 50 chintale la ha.

Specialiștii companiei Bioprotect recomandă respectarea asolamentului soia având un rolul de sanitar al solului, asigurându-l cu 50% din necesarul total de azot. Odată cu cultivarea acesteia, pe parcursul mai multor ani, azotul se acumulează în sol.

Volumul recoltei de soia şi calitatea producţiei, la fel ca la orice altă cultură agricolă, depinde nu numai de nivelul agrotehnic de cultivare, dar şi de soi.

Eficacitatea folosirii îngrăşămintelor minerale la soia într-o mare măsură depinde de cantitatea de substanţe nutritive, care se află în sol, de umiditate şi nivelul lucrării solului.

Menționăm că soia este o plantă pretenţioasă faţă de condiţiile de hrană ale solului. Aceasta se explică prin faptul că soia este bogată în substanţe proteice şi grăsimi. Din acest motiv ea consumă mult mai mult azot, fosfor, potasiu şi alte elemente, decât porumbul, grâul, secara, orzul. Astfel, Bioprotect oferă  soluții eficiente de fertilizare cu îngrășăminte solide și foliare 

 

Protecța integrată ca parte esențială în tehnologia de producere este asigurată de o gamă recomandată de produse de uz fitosanitar.

Tehnologia de protecție pentru cultura de Soia