Bioprotect - Agricultură eficientă

Cereale

Conform datelor statistice pe perioada 2017-2019 cerealele păioase în structura cărora cele mai importante sunt grâul și orzul, acestea au fost semănate pe o suprafață medie de: 354 mii hectare și respectiv 66 mii ha. Recolta medie obținută în perioada specificată a constituit 34 chintale/ha la grâu și 30 chintale/ha la orz.

În rezultatul implementării tehnologiei recomandate de către specialiștii Bioprotect și a inputurilor agricole de calitate livrate, clienții companiei au obținut recolte mai mari față de media pe țară, iar unii fermieri au obținut și recolte de performanță de peste 80 chintale/ha la grâu și peste 60 chintale/ha la orz.

În ultimii ani, în Republica Moldova se cultivă cu preponderență câteva culturi (grâu, rapiță, porumb, floarea soarelui), fără a se ține cont de rolul și importanța asolamentului. 

Atunci când fermierii optează pentru o anumită cultură, trebuie să cunoască că, specia următoare pe care o vor semăna după aceasta trebuie să facă parte din altă familie botanică și să aibă alte caracteristici morfologice, aceasta se referă la respectarea asolamentului care de fiecare dată este recomandată de specialiștii Bioprotect. Respectarea asolamentului are mai multe avantaje printre cele mai importante menționăm:

  • apa este folosită în mod rațional, deoarece consumul de apă al plantelor cultivate este diferit. Este necesar ca după o plantă cu un consum specific mai mare, să urmeze alta cu un consum specific mai mic;
  • îngrășămintele chimice, precum și cele organice, reușesc să mențină conținutul la un nivel ridicat;
  • lucrările solului foarte dese contribuie la deteriorarea structurii solului.

După plantele prășitoare (porumb, sfeclă, floarea soarelui, cartof), trebuie să urmeze plante semănate în rânduri dese (cereale, leguminoase, etc) care refac în parte structura deteriorată a solului.

  • lupta împotriva buruienilor;
  • combaterea bolilor criptogamice și a paraziților vegetali și animali.

De exemplu, rugina brună la grâu se transmite prin plantele tinere de grâu care răsar după recoltare (samulastra) la cultura care se seamănă în toamnă pe același sol. La fel și tăciunele porumbului, dacă porumbul este cultivat consecutiv;

În scopul obținerii unei producții bogate, compania Bioprotect propune o gamă variată de soiuri și hibrizi de cereale păioase de: grâu; orz; orzoaică; triticale; secară ;

Totodată, o importanță semnificativă o au nu doar semințele performante dar și fertilizarea.

Fertilizarea culturii de grâu este necesară pentru a asigura o producție profitabilă la hectar, iar analiza de sol  este instrumentul util care oferă informații despre resursele disponibile și despre carențe.

Compania Bioprotect oferă soluții profesioniste de:

Protecția integrată ca parte esențială în tehnologia de producere este asigurată de o gamă variată de produse de uz fitosanitar.

Tehnologia de protecție pentru Cereale