Sergiu Leașoc

bioprotect-news

Gestionează și monitorizează buna desfășurare a prestării serviciilor deservirii tehnice, și menține în permanență buna relație  cu furnizorii și clienți. Coordonează și instruiește echipa tehnică pentru a oferi cea mai bună consultanță clienților.