Gogu Winery – mic producător de vinuri cu renume. Bune practici în viticultură în parteneriat cu compania Bioprotect

bioprotect-news

Creșterea producțiilor în viticultură nu este posibilă fără o tehnologie intensivă bazată pe inputuri agricole si fertilizanți de calitate.

Dacă în anul 2020 ne- am confruntat cu o secetă severă, provocările din anul curent s- au manifestat prin ploi abundente, ceea ce nemijlocit s- a expus asupra stării fitosanitare a viței de vie cu precădere la atacul de mană și făinare.

Deși, prin efectuarea procedeelor agrotehnice la timp și controlului preventiv fitosanitar am obținut rezultate bune în combaterea bolilor și dăunătorilor, iar starea culturii la moment este una satisfăcătoare.

Podgoriile Gogu Winery sunt situate în raionul Căușeni aproape de vinăria propriu-zisă, care se află la aproximativ 75 km în afara Chișinăului.

Din punct de vedere geografic, această zonă face parte din regiunea Ștefan Vodă, care cuprinde vinificatorii din sud-estul Moldovei. Combinația dintre un număr mare de zile însorite și relieful deluros creează un ”terroir” unic, care influențează caracterul practic oricărui soi de struguri cultivat în această regiune.

Plantația Gogu Winery se întinde pe o suprafață de 10 ha unde predomină următoarele soiuri tehnice roșii: ”Merlot”, ”Cabernet” și albe: ”Chardonnay”, ”Sauvignon”.

Sistemul de protecție și fertilizare aplicat a inclus mai multe tratamente:

1. În faza de creștere a lăstarilor, ”5- 7 frunze”, au fost efectuat un tratament contra principalelor boli și anume:

  • Funguran- OH 50 (hidroxid de cupru 770 g/kg) în doză de 0 kg/ha contra la mană;
  • Iar împotriva făinării, s-a aplicat produsul Thiovit Jet 80 WG (sulf 800 g/kg)doza de 4.0 kg/ha.

Se recomandă ca în această fază să nu utilizați preparate sistemice, deoarece nopțile sunt răcoroase iar preparatele pe bază de triazoli nu prea sunt eficiente la temperaturi mai joase de 15 grade.

2. În faza ”înainte de înflorit”, au fost aplicate următoarele tratamente în combaterea manei și făinării:

  • Împrotriva manei produsul Protexyl 350 WP(metalaxil, 350 g/kg) – 1,5 kg/ha;
  • Contra făinării, a fost aplicat produsul Topas 100 EC(penconazol 100 g/l), –  0,4 l/ha;

3. În faza ”sfârșit de înflorit”, în condițiile anului curent, ce au favorizat la dezvoltarea manei, am aplicat un produs inovator pe piață și anume Zorvec™ Vinabria™ – o combinație de oxathiapiprolin 10g/l și Folpet 500g/l, cu o activitate biologică remarcabilă împotriva patogenilor, cu o excelentă activitate translaminară și sistemică acropetală.- aplicat în doză de 0 l/ha. Împotriva făinării a fost aplicat produsul Vivando – un fungicid de ultimă generație pentru cultura viței de vie, bazat pe metrafenonă, o substanță activă cu un mod unic de acțiune, interferând în procesul de diferențiere celulară a diferitelor etape din ciclul agentului pathogen, s- a aplicat în doză de – 0,25 l/ha.

4. În faza de ”creștere a bobițelor”, în contextul condițiilor climaterice, care au intensificat apariția manei și făinării, s-au efectuat următoarele tratamente:

  • Contra mană, produsul Tanos(cimoxanil+famoxadon, (250+250g/kg) în doză de 0,4 kg/ha;
  • Iar în combaterea făinării, s- a aplicat combinația între Talendo EC(proquinazid, 200 g/l), în doză de 0,22 l/ha alternat cu fungicidul Thiovit Jet (sulf, 800 g/kg)-  doza de 5 kg/ha.

5. În faza ”începutul intrării în pârg” s- a aplicat contra la mană, produsul Funguran-OH 50 – doza de 3 kg/ha, împotriva făinării – Thiovit Jet–  doza de 4 kg/ha.

În această faza, de asemenea, este pericolul de apariție a putregaiului cenușiu, a fost aplicat produsul Switch 62,5 WG (ciprodinil+ fludioxonil, (375+250) g/kg, în doză de 1 kg/ha ), fungicid considerat etalon în combaterea putregaiurilor, protejând cantitatea și calitatea recoltei.  Are acțiune sistemică și de contact. Este activ și prin vapori (faza de gaze). Absorbit rapid de organele tratate. Activitatea produsului nu depinde de temperatura aerului. Contribuie la dezvoltarea sănătoasă a aparatului foliar. Stimulează biosinteza proteinelor.

În vederea menținerii controlului și combaterii dăunătorilor, ne referim aici în special la molia verde a strugurilor, acarianul roșu comun vă recomandăm să utilizați așa preparate ca: Afirm, Avaunt, EC, Coragen 20 SC ,Vertimec 018 EC.

În ceea ce privește fertilizarea, este un capitol aparte, dar în rândul clienților noștri o cerere sporită o au produsele: Pleniflor, Naturfos, Intermag Calciu, Intermag Optysil, îngrășămintele chelate – Mikrochelat .    

Ținând cont de condițiile climatice dificile și gradul înalt de atac al agenților patogeni, compania Bioprotect le recomandă viticultorilor să aplice tratamente preventiv, să respecte perioada de aplicare, doza omologată utilizând doar produse calitative și eficiente pentru prevenirea și diminuarea pe cât posibil a efectelor și pagubelor produse de boli și dăunători.