Deratizare, Dezinsecție și Dezinfecție (DDD) – servicii profesionale oferite de Bioprotect

bioprotect-news

Dăunătorii sunt întotdeauna atrași de hrană abudentă, astfel unitățile din domeniul alimentar (unități de producere, comerț, alimentație publică, depozite de cereale) sunt o locație perfectă pentru activitățile dăunătorilor.

Drept urmare, unitățile din domeniul alimentar trebuie să se asigure că au planuri de combatere a dăunătorilor care creează disconfort, pot fi vectori de transmitere a diferitor boli sau pot crea pagube economice enorme.

Operatorii din domeniul alimentar sunt obligați să respecte cerințele de igienă în cadrul întreprinderilor, iar una din aceste cerințe este aplicarea bunelor practici de igienă pentru produsele alimentare, inclusiv protecția împotriva contaminării și controlul asupra organismelor dăunătoare.

Compania FPC „Bioprotect” oferă servicii profesionale de deratizare, dezinsecție și dezinfecție, astfel operatorii vor elimina riscul de contaminare a produselor alimentare și vor implementa proceduri ce asigură controlul și monitorizarea dăunătorilor.

Industria alimentară este deosebit de vulnerabilă la amenințarea dăunătorilor de la rozătoare, cum ar fi șobolanii și șoarecii, la molii și gândaci. Unele probleme potențiale care le pot provoca dăunătorii și cu care se confruntă operatorii includ:

  • Preocupări semnificative de igienă prin răspândirea bolilor;
  • Deteriorarea bunurilor și echipamentelor;
  • Contaminarea produselor alimentare;
  • Impactul asupra reputației și pierderea clienților;
  • Risc de stopare a activității și proceduri judiciare.

Pentru a evita potețialele problemele pe care le pot provoca dăunătorii, ia măsurile adecvate. Solicitați unui tehnician profesionist în controlul dăunătorilor să efectueze verificări regulate la unitățile din domeniul alimentar.

Controlul corect al dăunătorilor vă va ajuta să detectați dăunătorii înainte ca ei să creeze probleme majore. Asigurați-vă că unitatea pe care o gestionați rămâne fără dăunători cu o inspecție completă de deratizare, dezinsecție și dezinfecție de la FPC „Bioprotect” SRL.