Bioprotect susține sistemul informațional- „BeeProtect”

bioprotect-news

Unul dintre cei mai cutezători oameni de știință ai secolului XX, fizicianul Albert Einstein a afirmat: „dacă albinele dispar de pe fața Pământului, omul mai are doar patru ani de existență”, și nu în zadar! Importanța albinelor este crucială în biodiversitățile floristice, mai ales în agricultură. Prezența albinelor în culturile agricole este vitală pentru fermier, apicultor și natură. O treime din producția agricolă globală este bazată pe polenizarea albinelor.  Însă, în ultimele decenii rata de dispariție a populațiilor albinelor s-a mărit considerabil, cauza fiind schimbările climatice care au început să se amplifice în urma acțiunilor iraționale ale activităților umane cum ar fi: poluarea mediului, utilizarea a diverselor substanțe chimice toxice pe scară largă în agricultură.

Efectele pesticidelor toxice sunt dezastruoase asupra sănătății albinelor. De aceea, preocuparea permanentă a companiei Bioprotect este de a oferi doar cele mai avansate și selective produse de uz fitosanitar, care sunt inofensive pentru sănătatea albinelor.

Bioprotect pe data de 27 septembrie 2022, a participat la Masa Rotundă cu tema ”Rezultatele pilotării sistemului informațional Beeprotect în r. Ialoveni”. În decursul a trei luni ANSA în colaborarea cu ANARM, mai mulți producători agricoli și cu suportul Proiectului APM a desfășurat implementarea de test a aplicației Beeprotect în raionul Ialoveni.

Deci, ce reprezintă aplicația  „BeeProtect”?

„BeeProtect”este o platformă prin intermediul căreia fermierii pot anunța din timp stropirile, iar apicultorii pot informa despre amplasarea stupinelor. Utilizatorii- apicultori pot vizualiza pe hartă la ce distanță se află terenurile care vor fi stropite. Elaborarea acestei platforme a fost posibilă cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în cadrul proiectului Agricultura Performantă în Moldova, în colaborare cu Asociația Națională a Apicultorilor din Republica Moldova (ANARM) și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, scopul fiind de a găsi o soluție pentru problema apicultorilor și a agricultorilor.

Acum tot ce va trebui să facă un agricultor și un apicultor este să acceseze www.beeprotect.md din calculator sau telefonul mobil, să se înregistreze, să indice locația terenului, respectiv a stupinei și atunci când este planificată o stropire, agricultorul să trimită o notificare. Toți apicultorii înregistrați, care dețin stupine în raza de 7 km de la terenul stropit vor fi notificați imediat, atât în contul lor Beeprotect, cât și prin Viber, printr-un mesaj care va conține detalii despre data, ora, preparatul utilizat, metoda stropirii și alte detalii importante pentru apicultor pentru ca el să reacționeze la timp și să-și protejeze albinile. Același mesaj îl va primi și administrația locală pe teritoriul căreia se planifică efectuarea lucrării.

Ținem să menționăm că în conformitate cu recentele modificări operate în Legea nr. 70/2006 apiculturii Persoanele fizice şi juridice care intenționează să aplice mijloace chimice la tratarea terenurilor sunt obligat să înregistreze în sistemul informațional Beeprotect detaliile referitoare la aplicarea tratamentelor cu cel puțin 48 de ore înainte de a începe tratarea, indicând exact data și ora începerii și sfârșitului tratării, metoda de tratare, denumirea produsului de uz fitosanitar sau a fertilizantului, doza/norm.

Începând cu 1 ianuarie 2023, înregistrarea și furnizarea datelor în aplicația Beeprotect va fi obligatorie pentru apicultori și fermieri.

Pentru a proteja albinele, îndemnăm producătorii agricoli:

  • să utilizeze produse de protecție a plantelor doar în scopurile pentru care au fost omologate;
  • fermierii care execută tratamente fitosanitare la culturile agricole pe care le dețin sunt obligați să anunțe în scris, primăriile cu 7 zile înainte de a începe tratarea înainte de efectuarea tratamentului, precum și informați despre: locul unde se aplică tratamentul, data începerii, durata tratamentului, denumirea produsului utilizat, metoda de aplicare (prăfuire, stropire, aerosoli) și concentrație administrării acestuia, precum și gradul lui de nocivitate;
  • să înscrie în Registrul de evidență a utilizării produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților tratamentele fitosanitare ale semănăturilor, plantațiilor și ierburilor perene și lucrările de aplicare a pesticidelor;
  • să notifice prin intermediul diferitelor mijloace despre începerea lucrărilor cu pesticide, iar la hotarul cu terenurile tratate să instaleze pancarte de avertizare cu semne convenționale de pericol;
  • să coordoneze cu subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor despre aplicarea pesticidelor pe cale aeriană;
  • să trateze culturile agricole pe sectoarele individuale doar cu produse permise spre utilizare din categoria de pericol II, III și IV și incluse în Registrul de stat, cu condiția respectării obligatorii a cerințelor de securitate, specificate în instrucțiunile de utilizare a produsului respectiv.
  • nu se vor efectua tratamentul cu produse toxice pentru albine în perioada înfloririi plantelor melifere, precum și a celor ce se polenizează cu ajutorul albinelor, cu excepția cazurilor de forță majoră;

În concluzie, între fermieri și apicultori trebuie să existe o bună colaborare, fiindcă agricultura fără albine ar fi imposibilă, și viceversa, agricultura, la rândul său, oferă albinelor o mare parte din hrană.