Responsabilitate Sociala

Responsabilitate socială

Începând cu 26 noiembrie, 2006 compania BIOPROTECT a devenit membră a Rețelei Locale a Pactului Global în Moldova, o inițiativă globală din cadrul ONU, care are drept scop promovarea responsabilității sociale corporative și integrarea celor zece principii clasate pe patru domenii: Drepturile Omului, Standardele de muncă, Protecția mediului ambiant și Lupta cu corupția.(Mai multe despre Pactul Global în Moldova UNDP).

Responsabilitatea socială corporativă este parte integrantă a strategiei de afaceri BIOPROTECT, întrucât dorim să ne asigurăm de faptul că membrii companiei noastre, membrii întregii societăți și mediul înconjurător nu vor avea de suferit în urma activității noastre.

Angajamentul Companiei este de a avea o atitudine responsabilă, atât față de angajați, cât și față de întreaga societate, respectând angajamentele de natură financiară, socială și de protecție a mediului.

Considerăm că garantul prosperității companiei este transparența și onestitatea în activitatea și impactul acesteia asupra comunității.

Prin acțiunile sale, compania își dorește să contribuie la promovarea unor principii corecte, care ar avea ca urmare generarea de atitudini pozitive în tot ceea ce se face de către oameni și pentru oameni.

Doar în asemenea manieră putem să participăm la crearea unei lumi mai frumoase și mai bune pentru generațiile prezente și cele următoare.

Raport de responsabilitate socială 2010 - 2011.pdf
Raport de responsabilitate socială 2009 - 2010.pdf
Raport de responsabilitate socială 2008 - 2009.pdf
Raport de responsabilitate socială 2007 - 2008.pdf

 


Bioprotect,contactati-ne pentru informatii detaliate