Managementul companiei, echipa Bioprotect oameni pasionati dre agricultura

Managementul companiei Bioprotect

Succesul companiei depinde în mare măsură de activitatea coordonată a subdiviziunilor acesteia, de competenţa şi profesionalismul colaboratorilor, care activează ca o echipă unică ce tinde spre succes.

Valeriu Strelets - fondatorul companiei Bioprotect

Fondator - Valeriu Streleţ:
Fondator BIOPROTECT şi responsabil de asigurarea succesului companiei prin dirijarea interacţiunii complexe a tuturor activităţilor şi funcţiilor acesteia.

Sergiu Crețu, Bioprotect - Director a companiei Bioprotect

Director – Sergiu Crețu:
Responsabil de supravegherea şi coordonarea întregii activităţi a companiei prin asigurarea funcţionalităţii corecte şi eficiente.
Tel/fax: /+373 22/ 214-116

Vadim Surdu - jurist

Jurist – Vadim Surdu
Asigură asistenţă juridică şi reprezintă interesele companiei în instanţele de judecată şi organele administraţiei publice locale şi centrale, efectuează expertiza juridică a documentelor şi a situaţiilor litigioase.
Tel: /+373 22/ 214-117

 

Secţia Financiar- contabilă asigură gestionarea activităţilor economice ale companiei şi este responsabilă de colectarea, prelucrarea şi transmiterea de informaţii economice către utilizatorii interni şi externi implicaţi.
Tel: /+37322/ 214 113

Secţia Juridică apără interesele companiei din punct de vedere legal, monitorizând activităţile legale din cadrul companiei şi asigurând legalitatea fiecărei acţiuni întreprinse de aceasta.
Tel: /+373 22/ 21 41 17

Secţia Analitică şi Relaţii cu Publicul are ca activităţi de bază promovarea imaginii, gestionarea datelor statistice şi diverse activităţi de logistică şi de menţinere a interrelaţiilor corporative.
Tel: /+373 22/ 21 41 10

Secţia Tehnologii şi Consultaţii oferă consultaţii profesioniste în domeniul utilizării corecte şi eficiente a produselor de uz fitosanitar, fertilizanţilor, seminţelor, materialului săditor şi a altor accesorii necesare practicării unui proces agricol modern. Agronomii companiei vin în întâmpinarea necesităţilor producătorilor agricoli prin elaborarea programelor individuale de protecţie a culturilor şi aplicarea corectă a fertilizanţilor.
Tel: /+373 22/ 21 41 10; 21 41 12

Magazinul Agricol propune un asortiment variat de produse de uz fitosanitar, fertilizanţi, material semincer în ambalaje comode, inventar agricol şi o mulţime de accesorii care pot fi utilizate atât de producătorii agricoli profesionişti, cât şi de deţinătorii grădinilor şi loturilor de pe lângă casă .
Tel: /+373 22/ 21 41 18; 21 41 10

Secţia logistică şi transport este responsabilă de depozitarea şi păstrarea corectă a stocurilor companiei cât şi de livrarea produselor către destinatarii finali.