Bioprotect - Agricultură eficientă

Strandix 720 SL

Substanța activă: 2,4-D sare de dimetil amină, 720 g/l

Formulare: SL (concentrat solubil)

Producător: Lab Sanigene Limited, Mauritius

Avantaje:

  • Corelaţie optimală eficienţă- preţ
  • Combaterea unui spectru larg de buruieni
  • Manifestă viteză sporită de acţiune
  • Nu creează probleme de remanenţă pentru cultura ulterioară

Ambalaj:

5 L

Caracteristici:

Strandix 720 SL este absorbit de aparatul foliar şi se acumulează în meristemele apicale, perturbând dezvoltarea normală a buruienilor sensibile. Acţiunea erbicidului se manifestă peste 2–7 zile, prin schimbarea culorii şi deformarea frunzelor şi tulpinilor. Distrugerea totală a buruienilor are loc peste 10–14 zile.

Recomandări de utilizare:

  • În cazul unei îmburuieniri puternice a câmpului, se aplică doze maxime ale erbicidului.
  • În scopul ridicării eficienţei erbicidului asupra buruienilor perene, se va utiliza un amestec de 0,8 l/ha Strandix 720 SL + 10 g/ha Spartanal 750 WP, la cerealele spicoase.
  • Tratamentele se aplică pe timp liniştit, fără vânt, la temperatura aerului cuprinsă între +16° …+20°С.
  • Se va evita contactul soluţiei de lucru cu culturile vecine.
  • Soluţia de lucru se va pregăti conform instrucţiunilor.
Cultura Organism nociv Doza Modul și perioada de aplicare
Grâu Buruieni dicotiledonate anuale și unele perene 1,0-1,5 Prin stropire în faza înfrățirii culturii